9 / 10,0 gebaseerd op 3 reviews

Algemeen / Website
Alle webpagina’s op deze site zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan de eigenaar van deze website, Schipholtaxi Steenwijk en/of Arend Personenvervoer, geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de aangeboden informatie respectievelijk anderszins het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie.

Tevens wordt op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaard voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van technische stoornissen, waardoor de pagina’s op enig moment of voor een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar zijn.

Links-internetkoppelingen
Wij kunnen geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud, werking en verstrekte informatie van de websites die gelinkt zijn vanaf deze website.

Copyright
Niets van deze site mag zonder toestemming van de eigenaar verveelvoudigd, opgeslagen en/of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook. Afdrukken van pagina’s zijn toegestaan voor persoonlijk gebruik.